KURUMSAL SEKTÖRLER ÜRÜNLER HİZMETLER KARİYER İLETİŞİM English
 

Yazılımlar

Vultus

Vultus

Vultus

3dMDvultus Yazılım Platformu sayesinde, 3dMD, insan sağlığını hedefleyen 3D görüntüleme yazılımına yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Kısıtlı araçlardan arındırılarak geliştirilmiş olan 3dMDvultus yazılımı, kullanıcılar için zengin ve kolay kullanıma sahip bir 3D hasta tedavi görüntüleme fırsatını topluluk gücüyle birleştirerek sunar. Resim füzyonundan yararlanarak, 3dMDvultus, 3dMD yüzeyini CT/CBCT/dijital dental çalışma modelleri ile birleştirerek tedavi olanaklarını değerlendirmeyi kolaylaştırır. Bu sayede kullanıcı, hasta durumu değerlendirerek tedaviyi ona göre planlar ve sonuçları değerlendirir. Güçlü çok-kullanıcılı veri tabanına senkronize olarak, 3dMDvultus, hastanın görüntüleme geçmişini tedavi süresince tedavide yer alan her üyenin istediği zaman kolayca erişebileceği şekilde kaydeder.

Çok Seçenekli Görüntüleme
• Pürüzsüz, gerçek zamanlı 3D volumetrik ve kesitsel (MPV) görüntüleme
• Hasta'nın CBCT/CT görüntülerini kolayca yeniden yönlendirme
• Yeninden yönlendirmeyi tedaviyi planlamak için kaydetme olanağı
• Hasta görüntülerinin otomatik çakıştırılması – 3dMD/CT/CBCT
• Entegre, çoklu kullanıcıya uygun veri tabanı

Hasta Durumu İncelemesi
• İskelet & 3dMD yüzey ölçümleri (uzaklık/ açı)
• Gelişmiş hacim hesaplamaları
• Simetri değerlendirmesi
• Gelişmiş 3D işaretleme ve 3D Sefalometri takip sistemleri
• 2D X-ray, fotoğraf, ve panoramik görüntülerin simüle edilmesi
• Havayolu hacim ölçümü
• Havayolu kesitleri ve analizleri

Sonuçların Değerlendirilmesi
• Operasyon öncesi ve sonrası kıyaslaması
• Yüzey ve hacim değişiklerinin niceliksel sonuçları
• Tedavi süresince normatif verilerle kıyaslama
• Yeni normatif değerlerin oluşturulması

Fasiyel Simulasyon
• Anatomik parçaların otomatik segmentasyonu örn: mandibula, diş, havayolu vb.
• Kraniyofasiyel & dental parçaların biyomekanik özelliklere göre füzyonu
• Stephen Schendel, DDS, MD'nin çalışmalarına dayanarak geliştirilen yumuşak doku deformasyonun muhtemel dinamiklerini simüle etme ve inceleme olanağı
• Kesme araçları
• Sanal ameliyat, tedavi provası

Uyku Bozukluğu (OSA) Simulasyonu
• Obstrüktif uyku apnesi sendromunun tedavisinde uluslararası tanınan öncülerin,
Nelson Powell, MD, DDS ve Robert W Riley, MD, MS, DDS çalışmalarına dayanarak cerrahi ve dental tedavi planlama seçenekleri için interaktif destek

Entegre Tedavi Yönetim Veri Tabanı
• İlgili tüm 3D bilgileri ve dokümantasyonu kaydeder ve ona bağlantı sağlar.
• Tedavi planında bulunan herkes için erişim sağlanabilir.
• Alternatif tedavi planlarını kaydeder.
• Sonuçları kıyaslayabilmek için veriler toplar ve tanımlar.
• Görüntü kaydetme cihazlarına ve hasta veri tabanlarına direkt erişim sağlar.

Topluluk Merkezli Ortam
• Online yazılım güncelleştirmeleri
• Bilgi depolarına erişim
• Lokal ve ağ üzerinden gönderimi teşvik eder.
• Sanal provalar yapmaya izin verir.
 
Hepsinden ayrı olarak, 3dMD hasta merkezli perspektife sahip, klinisyen ve dental alanda profesyonelleşmiş çalışanları bir araya getiren hafifletilmiş ve sürekli büyüyen bir bilgi havuzu sunmaktadır. 3dMD topluluğuna katıldığınızda uzun vadede size ve hastalarınıza hizmet verecek ve tedavide size destek olacak güçlü bir platforma yatırım yapmış olursunuz.

3dMD

Copyright © 2024 4C Medikal | 4C Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır.